***เทศบาลตำบลเมืองยาง ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยกับการจากไป ของคุณสมมาศ  ประเสริฐศรี อดีต ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาง*** ขอเชิญพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเมืองยาง ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ณ บ้านโนนตาสุด  และร่วมพิธีฌาปนกิจ ในวันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ เมรุวัดเวฬุวัน บ้านโนนตาสุด ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา***

 
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาง เรื่องบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้วย เทศบาลตำบลเมืองยางได้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้น โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเมืองยาง และ นายอำเภอเมืองยาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศบังคับใช้สำหรับการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำของเทศบาลตำบลเมืองยางทั้ง ๒ แห่ง โดยมีผลบังคับใช้หลังประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองยางแล้วเจ็ดวัน (ประกาศ ณ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ หรือประชาชนผู้สนใจตรวจดูได้ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Download File  View File
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
ความรู้เรื่อง โรคเมอร์ส ไวรัสเมอร์ส (Mers)
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา
ททท.
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กพ.
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมการค้าภายใน
รัฐบาลไทย
otop
สสส
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ช่อง7
ช่อง9
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ช่อง3
ช่อง5