***เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เมื่อปลายสัปดาห์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความจงรักภักดี อีกทั้งให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วม ด้วยทรงเห็นว่ากิจกรรมปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายที่ดี ส่งเสริมสุขภาพ และความสามัคคีให้แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า***

 
ฐานข้อมูลพัฒนาตำบล
สสส. ขับเคลื่อนตำบลทั่วประเทศ 500 ตำบลจาก 8,000 ตำบล ในการจัดทำฐานข้อมูลตำบลโดยใช้โปรแกรม TCNAP จึงอยากเห็นเทศบาลตำบลเมืองยางขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวครับ
 
โดย : กิตติภูมิ ภิญโย      เมื่อ : วันที่ 22 มีนาคม 2554 09:45:46
 
1
 
ความคิดเห็นที่ 5
โดย : 6450143-p8-13      เมื่อ : วันที่ 19 สิงหาคม 2557 14:11:34
 
ความคิดเห็นที่ 4
ขอแก้ที่อยู่ ระบบฐานข้อมูลตำบล(TCNAP)ใหม่ครับเป็น
http://www.tcnap.org/portal/index.php
โดย : กิตติภูมิ ภิญโย      เมื่อ : วันที่ 15 เมษายน 2557 07:59:15
 
ความคิดเห็นที่ 3

ระบบการดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน รูปแบบโรงพยาบาล 1,500 เตียงที่ เทศบาลตำบลเขมราฐ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะและระบบฐานข้อมูลตำบลครับ

โดย : ภูมิ      เมื่อ : วันที่ 18 ตุลาคม 2554 15:41:35
 
ความคิดเห็นที่ 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียนรู้ดูงานได้ที่ เทศบาลตำบลเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ครับhttp://home.khemarathani.com/ 
โดย : กิตติภูมิ ภิญโย      เมื่อ : วันที่ 22 มิถุนายน 2554 00:41:43
 
ความคิดเห็นที่ 1
เชิญเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ http://www.tcnap.org/tcnap/ 
โดย : กิตติภูมิ ภิญโย      เมื่อ : วันที่ 22 มิถุนายน 2554 00:33:25
 
1
 
    รายละเอียด
 
รูปภาพ :
  *** รองรับไฟล์ภาพประเภท gif, jpg, png ความกว้างไม่เกิน 500 px
ชื่อ :
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
คสช
ปั่นเพื่อแม่
ความรู้เรื่อง โรคเมอร์ส ไวรัสเมอร์ส (Mers)
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา
ททท.
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กพ.
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมการค้าภายใน
รัฐบาลไทย
otop
สสส
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ช่อง7
ช่อง9
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ช่อง3
ช่อง5